koristiti


koristiti
приносить пользу ( = выгоду)
быть полезным
kaj koristi - что пользы в?
vsi napori mu niso nič koristili - все усилия не помогли ему
koristiti se - пользоваться (воспользоваться) чем, извлекать пользу

Словенско-русский словарь. 2 - издание. - Любляна. Государственное издательство Словении . . 1972.

Смотреть что такое "koristiti" в других словарях:

 • koristiti — kòristiti nesvrš. <prez. īm, pril. sad. tēći, prid. trp. kòrišten, gl. im. kòrištēnje> DEFINICIJA 1. (Ø) služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat 2. (koga, što) upotrebljavati koga ili što da bi se postigao neki rezultat 3. (se)… …   Hrvatski jezični portal

 • kòristiti — (∅, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. tēći (se), prid. trp. kòrišten, gl. im. kòrištēnje〉 1. {{001f}}(∅) služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat 2. {{001f}}(koga, što) upotrebljavati koga ili što da bi se postigao neki rezultat 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • korístiti — im nedov. (ȋ ȋ) 1. dajati, prinašati ugodne, pozitivne posledice: to nikomur ne koristi; kar enemu koristi, drugemu škoduje / telesne vaje koristijo za okrepitev organizma; to ji je malo koristilo 2. delati, da ima kdo od česa določeno vrednoto …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • hotéti — hóčem nedov., hôti hotíte; hôtel hotéla; stil. čèm [tudi čǝm] čèš [tudi čǝš] čè čêmo čête čêjo, tudi čmò čtè čjò; nikalno nóčem stil. nêčem (ẹ ọ nọčem néčem) 1. izraža voljo, željo osebka a) z nedoločnikom da sam uresniči dejanje: dokler živim …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • baràtati — (čime) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 razg. 1. {{001f}}rukovati čime, upotrebljavati što (alat i sl.); upravljati [∼ nožem] 2. {{001f}}koristiti se [∼ stručnim pojmovima] ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • biomàsa — ž 1. {{001f}}biol. ukupnost organskih tvari na jednome mjestu, obuhvaćena jednim istraživanjem ili shvaćena kao cjelina 2. {{001f}}različiti otpaci organskog podrijetla, koji se mogu koristiti kao gorivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • báciti — (koga, što) svrš. 〈prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen〉 1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [∼ kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}razg. otjerati, odstraniti, ukloniti [∼ u zapećak] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dijéliti — (kome, što, se) nesvrš. 〈prez. dijêlīm (se), pril. sad. lēći (se), prid. trp. dijêljen, gl. im. éljēnje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}raščlanjivati na manje komade po nekom smislu ili omjeru [∼ kruh] b. {{001f}}mat. izvoditi operaciju dijeljenja c …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dokùment — m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pov. isprava, povelja (ob. se čuva u arhivu) b. {{001f}}službeni papir koji se može koristiti kao dokaz ili informacija 2. {{001f}}inform. spis pohranjen na kompjuterskom hard disku u obliku jednog fajla ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dònijēti — svrš. 〈prez. donèsēm, pril. pr. ēvši, imp. donèsi, prid. rad. dȍnio/dȍnijēla ž, prid. trp. donèsen〉 1. {{001f}}(komu, što) prenijeti što od nekud; uručiti komu, opr. odnijeti [∼ presudu; ∼ zakon; ∼ odluku] 2. {{001f}}(koga) održati plod do roka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kompatibílnōst — ž 1. {{001f}}sposobnost da se tko ili što slaže s kim ili s čim drugim; mogućnost sklada, spojivost, uskladivost 2. {{001f}}inform. stupanj do kojega jedan kompjuter, vanjski uređaj, datoteka ili program mogu funkcionirati zajedno s drugim ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika